Moodle

You are not logged in. (Login)

ISMA

Sveicināti ISMA e-studiju vidē Moodle! Reģistrācija uz kursiem notiek saskaņā ar studenta individuālo plānu.

Приветствуем Вас в среде электронного обучения ISMA Moodle! Регистрация на курсы происходит согласно индивидуальному плану студента.

Welcome at ISMA Moodle e-learning environment! Registration on courses realizes according to the student’s individual plan.


Cien. studenti!

Prakses materiāli ir novietoti ISMA mājas lapā

 my.isma.lv-> ilogo-> STUDENTIEM-> PRAKSE


Уважаемые студенты!

Материалы по практике расположены на домашней странице ISMA

 my.isma.lv-> ilogo->СТУДЕНТАМ-ПРАКТИКА

Course categories

On-line OLIMPIĀDE skolniekiem3
VALSTS EKSĀMENS1
Business English Final Examination1
Kursi latviešu valodā3

Doktorantūra1

Uzņēmējdarbības vadība

1. modulis. Uzņēmējdarbības vadībzinības aktuālās problēmas5

2. modulis. Pētījumu metodes vadībzinātnē1

3. modulis. Promocijas eksāmens uzņēmējdarbības vadībā

4. modulis. Promocijas darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai

5. modulis. Uzņēmējdarbības vides menedžmenta problēmas2

6. modulis. Uzņēmējdarbības resursu pārvaldības aktualitātes1

C daļa – izvēles daļa1

Maģistrantūra2

Uzņēmējdarbības vadība11

Datorsistēmas

1. semestris12

2. semestris11

3. semestris3

Profesionālā bakalaura studiju programmu kursi

1. semestris30

2. semestris 33

3. semestris23

4. semestris 29

5. semestris28

6. semestris 25

7. semestris22

1. līmeņa studiju programmu kursi42

Kursi

Ekonomika EK0150

Lietišķā informātika IN0674

Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana HU0236

PRAKSES12
Курсы на русском языке2

Средняя школа Premjers

10. klase16

11. klase17

12. klase16

Магистратура2

Управление предпринимательской деятельностью13

Компьютерные системы

1 семестр12

2 семестр11

3 семестр4

Учебные курсы программ профессионального бакалавриата

1 семестр33

2 семестр37

3 семестр25

4 семестр35

5 семестр34

6 семестр29

7 семестр19

проект5

Учебные курсы программ 1-го уровня47

Курсы

Визуальная коммуникация в маркетинге EK0155

Правовое регулирование предпринимательской деятельности HU0236

ПРАКТИКА9
Courses in English1

Professional Bachelor’s Degree Study Programmes1

1 semester19

2 semester21

3 semester22

4 semester24

5 semester20

6 semester14

7 semester11

1st level study programmes2

Applied Informatics IN0674

Economics EK0150

Entrepreneurship Legal Regulation HU0236

Master’s Degree Study Programme

Business Administration16

Computer systems

1 semester

2 semester

3 semester
VECIE KURSI8

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31