Datortehnika, informātika un programmēšanas pamati IN0600, K.Hamruna
(Datortehnika)

 This course requires an enrolment key