Courses 
12.kl Vizuālā māksla VM1012, L.KolomenskaThis course requires an enrolment keyInformation
12.kl Dabaszinības DA0712, A. DimitrijevaThis course requires an enrolment key
12.kl Ekonomika EK1612, M. GrinpukaleThis course requires an enrolment key
12.kl Franču valoda FV1612, V. LākuteThis course requires an enrolment key
12.kl Programmēšanas pamati IN0612, Ļ. ĻeskovaThis course requires an enrolment key
12.kl. Angļu valoda VA0212, I. JeremejevaThis course requires an enrolment key
12.kl. Bioloģija BI0912, A. DimitrijevaThis course requires an enrolment key
12.kl. Biznesa angļu valoda (F) VA0212, K. M. AgarwalThis course requires an enrolment key
12.kl. Fizika FI0712, N.BaborikinsThis course requires an enrolment key
12.kl. Ķīmija KI0812, M. BogdanovaThis course requires an enrolment key
12.kl. Krievu valoda un literatūra KV0512, N. SverčkovaThis course requires an enrolment key
12.kl. Latviešu valoda un literatūra LA0112, A.ZeltiņaThis course requires an enrolment key
12.kl. Latvijas un pasaules vēsture LV0412, V. JurjevaThis course requires an enrolment key
12.kl. Matemātika MA0312, E.SitņikaThis course requires an enrolment key
12.kl. Vācu valoda VV1412, J. MinčenokaThis course requires an enrolment key
12.kl. Veselības mācība VE1112, A. DimitrijevaThis course requires an enrolment key