Sub-categories
1. modulis. Uzņēmējdarbības vadībzinības aktuālās problēmas
2. modulis. Pētījumu metodes vadībzinātnē
3. modulis. Promocijas eksāmens uzņēmējdarbības vadībā
4. modulis. Promocijas darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai
5. modulis. Uzņēmējdarbības vides menedžmenta problēmas
6. modulis. Uzņēmējdarbības resursu pārvaldības aktualitātes
C daļa – izvēles daļa