Uzmanību!

Varbūtības teorija, matemātiskā statistika un gadījumu procesi - Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы (4 сем) MA0330, А.Е. Мрочко

“ Uzņēmējdarbības vadība vides dizainā” specializācijas kursi ir ŠEIT - 1. līmeņa studiju programmu kursi

Page: ()   1  2
Courses 
Prakse (4. sem) PRXX04, I. BalodeThis course requires an enrolment key
Programmēšana (4. sem) IN0604, N. KaratunThis course requires an enrolment key
Režija un scenogrāfijas pamati HU1607, L. SmildziņaThis course requires an enrolment key
Spāņu valoda (4. sem) VA0402, A. KeivomegeThis course requires an enrolment key
Starptautiskais mārketings EK1104, Z.OborenkoThis course requires an enrolment key
Statistika (4. sem) MA0305, K. HamrunaThis course requires an enrolment key
Tūrisma mītņu organizatoriskā struktūra ME0720, I. BalodeThis course requires an enrolment key
Vadības socioloģija (Lietišķā socioloģija) HU0203, Ž. Kļeščevņikova This course requires an enrolment key
Varbūtības teorija, matemātiskā statistika un gadījumu procesi MA0330, A. MročkoThis course requires an enrolment key