Page:  1  2  ()
Courses 
Vadības psiholoģija un socioloģija HU0257, J.LukjanovaThis course requires an enrolment key
Tūristu mītnes un rekreoloģija 1 ME0799, I.BalodeThis course requires an enrolment key
Eiropas ekonomiskā integrācija EK0112, V.RjaščenkoThis course requires an enrolment key
Algoritmi un datu struktūras IN1000, N. KaratunThis course requires an enrolment key
Civiltiesības (3.sem) HU0805, Ž.KļeščevņikovaThis course requires an enrolment key
Darba tiesības un darba aizsardzība HU0858, A. VelšsThis course requires an enrolment key
Datormodelēšana biznesā IN0605, K. HamrunaThis course requires an enrolment key
Diferenciālie vienādojumi MA0304, E. ŠidlovskaThis course requires an enrolment key
Fizika (Dabas parādības un modeļi) (3. sem) DA0520, J.ŠuņinsThis course requires an enrolment key
Iepirkumu vadīšana ME0779, I. SpīčaThis course requires an enrolment key
Izmitināšanas industrija ME1402, I. BalodeThis course requires an enrolment key
Kultūras vēsture un analīze (3. sem) HU1601, A. ĻitviņenkoThis course requires an enrolment key
Mārketings EK1100, J.DehtjareThis course requires an enrolment key
Modernās tehnoloģijas un inženierdatormodelēšana (3. sem) DA0526, A. BžiškjansThis course requires an enrolment key
Profesionālā ētika un psiholoģija sportā HU0209, I. LindeThis course requires an enrolment key
Programmēšana (3.sem) IN0604, N. KaratunThis course requires an enrolment key
Saistību un civiltiesības HU0816, Ž.KļeščevņikovaThis course requires an enrolment key
Sarīkojumu organizācija un metodika ME0725, L. SmildziņaThis course requires an enrolment key
Spāņu valoda (3. sem) VA0402, A. KeivomegeThis course requires an enrolment key
Statistika (Varbūtības teorija) (3. sem) MA0305, J. ŠuņinsThis course requires an enrolment key