Uzmanibu!

“ Uzņēmējdarbības vadība vides dizainā” specializācijas kursi ir ŠEIT - 1. līmeņa studiju programmu kursi

Page: ()   1  2
Courses 
Matemātiskā analīze (1 sem) MA0300, E. ŠidlovskaThis course requires an enrolment key
Mikroekonomika EK0100, M. GrinpukaleThis course requires an enrolment key
Programmatūras rīki (1. sem) IN0622, A. BžiškjansThis course requires an enrolment key
Runas māksla HU1602, L. SmildziņaThis course requires an enrolment key
Saskarsme un lietvedība HU0252, L. SmildziņaThis course requires an enrolment key
Spāņu valoda (1. sem) VA0402, A. KeivomegeThis course requires an enrolment key
Tiesības HU0800, Ž. KļeščevņikovaThis course requires an enrolment key
Tirdzniecības uzņēmējdarbība ME0777, I. SpīčaThis course requires an enrolment key
Tūrisma pamati ME1400, I. BalodeThis course requires an enrolment key
Valsts un tiesību teorija (1. sem) HU0806, Ž. KļeščevņikovaThis course requires an enrolment key