Uzmanibu!

“ Uzņēmējdarbības vadība vides dizainā” specializācijas kursi ir ŠEIT - 1. līmeņa studiju programmu kursi

Page:  1  2  ()
Courses 
Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana HU0236 (1.sem.), Ž.KļeščevņikovaThis course requires an enrolment key
Lietišķā informātika (1 sem.) IN0674, K.HamrunaThis course requires an enrolment key
Uzņēmējdarbības metodoloģiskie aspekti (1 sem.) ME0795, I.LindeThis course requires an enrolment key
Ekonomika (1 sem.) EK0150, M.GrinpukaleThis course requires an enrolment key
Matemātiskā modelēšana (1 sem) IN0627, V.Gopejenko
Augstākā matemātika (1 sem) MA0312, E. ŠidlovskaThis course requires an enrolment key
Civilā aizsardzība DA0558, Ž. KļeščevņikovaThis course requires an enrolment key
Datorgrafika IN0602, K. HamrunaThis course requires an enrolment key
Datorgrafika IN0602, N. KaratunThis course requires an enrolment key
Datortehnika, informātika un programmēšanas pamati IN0600, K.HamrunaThis course requires an enrolment keyInformation
Domāšanas organizācija (1.sem) HU0201, N.KaratunThis course requires an enrolment key
Ēdināšanas industrija (1. sem) ME1401, I. LerhaThis course requires an enrolment key
Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati EK0110, M. GrinpukaleThis course requires an enrolment key
Filozofija HU0200, A. Ļitviņenko This course requires an enrolment key
Ievads kultūras menedžmentā ME0709, L. SmildziņaThis course requires an enrolment key
Informācijas tehnoloģiju tiesības HU0811, Ž. KļeščevnikovaThis course requires an enrolment key
Ķermeņa valoda HU1600, L. SmildziņaThis course requires an enrolment key
Ķīmija (1.sem) DA0530, E. ŠidlovskaThis course requires an enrolment key
Kultūras vēsture un analīze (1.sem) HU1601, A. ĻitviņenkoThis course requires an enrolment key
Mākslas un kultūras filozofija un vēsture HU1732, A. ĻitviņenkoThis course requires an enrolment key