Courses 
Datubāžu sistēmu projektēšana IN4013, V. BoicovsThis course requires an enrolment key
E-biznesa tehnoloģiju modeli un efektivitāte IN4012, V. BoicovsThis course requires an enrolment key
Informācijas tehnoloģiju starptautiskās tiesības HU4010, V. DjakonaThis course requires an enrolment key
Integrētas apkalpošanas ciparu datortīkli IN4017, V. BoicovsThis course requires an enrolment key
Intelektuālas un ekspertu datorsistēmas IN4020, J. ŠuņinsThis course requires an enrolment key
Kriptogrāfija un datortīklu efektīva drošība IN4016, V. GopejenkoThis course requires an enrolment key
Lēmumpieņemšanas datortehnoloģijās IN4011, V. GopejenkoThis course requires an enrolment key
Modernas elektronikas izskaitļošanas un modelēšanas metodes IN4023, E. ŠidlovskaThis course requires an enrolment key
Multimediju tehnoloģijas IN4014, A. MročkoThis course requires an enrolment key
Nanotehnoloģiju datorsistēmu ierīces DA4006, E. ŠidlovskaThis course requires an enrolment key
Objektorientētā programmēšana C++ un Java IN4022, N. KaratunThis course requires an enrolment key